Dyqani online Wecare eshte ne funksionalitet te plote 24 ore ne 7 dite te javes, gjithashtu dhe suporti yne, LIVE CHAT, numrat e telefonit jane 24 ore ne 7 dite te javes ne suportin tuaj per cdo pyetje ne lidhje me paqartesine e produkteve si dhe paqartesise ne faqen e webit.